• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Ogólnie na temat kotłów grzewczych nie wiadomo nam zbyt dużo, a kiedy przychodzi do ich kupna okazuje się, że tak w gruncie rzeczy nie wiemy nic. W wielu przypadkach też nie zdajemy sobie sprawę z tego, że kotły co są różnorodne oraz istnieje dużo ich podziałów. Naczelna klasyfikacja kotłów dotyczy funkcji które pełnią oraz tak wyróżnia się kotły jednofunkcyjne i urządzenia kotłowe dwufunkcyjne. Można także uwzględnić podział dotyczący tego, czy istnieje możliwość odprowadzania spalin i czerpania powietrza do spalania. Wyróżnia się w takim razie sprzęty, które mają komorę otwartą i grzejniki stalowe, których komora jest zamknięta. Ze względu na sprawność urządzenia kotłowego wolno rozróżniać te, których wartość ta przekracza 100% (kotły kondensacyjne), oraz kotły schematyczne, których sprawność nie przekracza wartości 100%. Jeśli chodzi o sposób montażu i instalacji urządzenia mówi się o kotłach wiszących oraz stojących – musisz posiadać zawory zwrotne. Mówiąc o rodzajach kotłów grzewczych należy też nadmienić o tym, że różnią się one wymaganiami dotyczącymi paliwa.
Zabawa
Rozrywka i rekreacja
Zabawa
Rozrywka i rekreacja

Categories: Rozrywka

Comments are closed.