• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

AdwokatNie sposób odżegnać się od skorzystania z usług, jakie oferuje notariusz – jedni z jego pomocy korzystają więcej, drudzy zaś rzadziej. Bez wątpliwości najwięcej styczności mają ci, którzy często nabywają lub sprzedają nieruchomości – w takich przypadkach rejent absolutnie musi uczynić wpis do księgi wieczystej, jaką mieć ma obowiązek każdy dom. Poza tym, pod jego opieką podpisywanych jest wiele aktów, jakie mają moc ustawową, czego świadectwem jest podpis notariusza, zawierająca białego orła. Wśród umów, jakie nie powinny być podpisane bez udziału rejenta są na przykład rozdzielność majątkową oraz darowizny. Tu notariusz katowice bierze również udział w podpisywaniu aktów pomiędzy wspólnikami biznesowymi, sprawuje pieczę nad papierami wartościowymi czy czekami, a także zaświadcza ostatnie wole czy przekazanie dóbr – tylko w takich sytuacjach akty te mogą być honorowane przez władzę sądowniczą w rozmaitych sprawach. Z uwagi na wielką odpowiedzialność, jaka ciąży nad rejentem, nie wszyscy możemy sprawować ten zawód – wymagane jest skończenie prawniczych studiów i odbycie odpowiedniej aplikacji.

Categories: Usługi

Comments are closed.